Nyhedsbrev 8. Januar

Godt Nytår.
Tro og håb var desværre ikke tilstrækkeligt. Vi troede og håbede så inderligt, at
pandemien var overvundet. Men nej. Den vendte tilbage med fornyet styrke, mere
aggressiv end tidligere.
ØV!
Vi må finde overskud til at klare endnu en runde, næret af forventningen om, at alt
snart er ved det gamle.
Tålmodighed belønnes og til sidst vil dette monster finde sin plads i skyggen, mens
vi atter vil sole os i glæden i gode venners lag, med familien og i vores kendte
hverdag.
Imens kan vi minde hinanden om og glæde os over, hvor trygt og godt det er at
leve i et land, hvor myndigheder kæmper for at passe på os. En utrættelig kamp for
at værne bl.a. os gamle. Rimelig trygt og langt fra de overvældende udfordringer
man ser i visse lande.

Aktiviteter.
Med de nye skærpede restriktioner gælder følgende frem til 17. januar:
Ingen lokale indendørs aktiviteter for medlemmer og frivillige – også selv om
deltagerantallet er højst 5 personer.
Dette inkluderer også indendørs it-hjælp i private hjem, vågetjeneste, bisiddere og
hjælpende hænder.
Undtaget er alene besøg i henhold til “Besøgstjenesten”,
Kontakt til bisiddere og IT-hjælp gennemføres telefonisk.
Udendørsaktiviteter er fortsat tilladt, så længe de overholder
forsamlingsbegrænsningen på max 5 personer og det nye afstandskrav på 2 meter.
Frivillige og medlemmer må fortsat kun deltage i egen lokalafdelings aktiviteter.
Arrangementer
Alle arrangementer er aflyst så længe de skærpede restriktioner er gældende.
Konkret betyder det, at suppeaftener den 17. januar og 7. februar er aflyst.
Indbetalte beløb refunderes snarest.
På februar mødet vil bestyrelsen tage stilling til gennemførelsen af efterfølgende
arrangementer.

Skriv en kommentar